Mirë se erdhët te kalendari i shtatzënësisë i preparatit Premama Duo!

Kalendari i shtatzënësisë i preparatit Premama Duo Ju ndihmon të mësoni ku keni arritur me shtatzënësinë, duke Ju siguruar informata për ndryshimet e trupit Tuaj, si dhe për zhvillimin e fëmijës në secilën fazë të shtatzënësisë.

Shtatzani kalendar