PreMama Duo

para ngjizjes, gjatë shtatzënësisë dhe gjatë dhënies gji

Premama DUO

para ngjizjes, gjatë shtatzënësisë dhe gjatë dhënies gji
11 vitamina
10 minerale
me DHA
30 tableta
30 kapsula

Llogaritësi i ovulacionit

* Nën termin cikli menstrual nënkuptojmë kohëzgjatjen e fillimit ndërmjet dy peridoeve menstruale (shembull: dita e 29, 30, 31).

Konsultohuni me gjinekologun tuaj

Shtatzani kalendar