Добредојдовте во „Советувајте се со Гинеколог“

Ова е посебна секција што ви овозможува да разговарате со гинеколог за теми поврзани со здравјето и производот ПРЕМАМА ДУО.

Доколку планирате бременост, сте бремени или веќе го завршивте патувањето низ бременоста, овде може да добиете одговор на вашите прашања oд проф. д-р Глигор Тофоски, Специјалист по гинекологија и акушерство, на ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство.

Проф. д-р Глигор Тофоски

специјалист по гинекологија и акушерство
ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство

Образец за учество

Корисникот може да учествува во оваа секција со доставување прашање низ правилно и целосно пополнетиот Образец за учество. Поднесувањето се извршува со притискање на копчето за испраќање. Ве молиме прочитајте ги Прaвилата за користење и Политиката за приватност на секцијата Советувајте се со гинеколог пред да продолжите. Организатор на оваа секција е АЛКАЛОИД АД - Скопје.
Изјавувам дека имам над 18 години.
Ги прочитав и се согласувам со Правилата за користење на секцијата Советувајте се со гинеколог.
Со ова експлицитно СЕ СОГЛАСУВАМ за обработка на (посебните (*)) лични податоци што ќе му ги доставам на организаторот за целите на секцијата Советувајте се со гинеколог, како што е наведено детално во Правилата за користење на секцијата Советувајте се со гинеколог.

Изјава на корисникот:Поднесувајќи го овој Образец за учество, изјавувам дека ги прочитав и целосно се согласувам со Правилата за користење и Политиката за приватност на веб-страницата на ПРЕМАМА ДУО и Правилата за користење на секцијата Советувајте се со гинеколог. Свесна сум дека организаторот ќе ги заштити моите лични податоци во согласност со важечките законски прописии дека истите ќе се обработуваат само за целите на извршување на секцијата Советувајте се со гинеколог, како што е дефинирано во Правилата за користење. Потврдувам дека сум свесен за своите права, вклучително и за правото да ја повлечам мојата согласност. Свесен сум дека можам да ги остварам своите права во согласност со постапката утврдена во Правилата за користење на секцијата Советувајте се со гинеколог.

Информациите дадени од гинекологот и Организаторот служат само за информативни цели и во никој случај не се наменети да служат како професионален медицински совет или упатство за третман на која било здравствена состојба. Корисниците треба да побараат медицински совет од нивниот личен лекар во врска со какви било прашања поврзани со нивното здравје.