ПреМама Дуо

Пред зачнување, во тек на бременост и во тек на доење

Премама ДУО

Пред зачнување, во тек на бременост и во тек на доење
11 витамини
10 минерали
Со DHA
30 таблети
30 капсули

Новости

Прочитај повеќе >
 

Калкулатор за Овулација

* Под поимот менструален циклус се подразбира времетраењето помеѓу почетокот на два менструални периода (пр. 29, 30, 31 ден)

Советувајте се со гинеколог

Календар за бременост